اعلانات

 • نظر اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری در باره ضمیمه شماره (4) قانون

  رده : عمومی

  اخیراً ضمیمه شماره (4) قانون جزا بدسترس این اداره قرار گرفت،البته تطبیق آن در عمل خالی از مشکلات وپرابلم نمی­باشد. مشکلات تطبیقی آن ناشی از اشتباهات مقنن می­باشد، که دراین ضمیمه از طرف مقنن سرزده است. اینک این اشتباهات یکایک بر ملا...

 • اطلاعیه!

  رده : عمومی

  اطلاعیه! ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری مطابق حکم مادۀ 154 قانون اساسی افغانستان و مادۀ دوازدهم قانون ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری، احکام وفرامین مقام عالی ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان دارایی‌های مقامات عالی‌رتبۀ دولتی...

 • اطلاعیۀ اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

  رده : عمومی

  طلاعیه! به اساس هدایت مقام عالی ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری الی اطلاع بعدی، محترم عبدالقهار فرخ سیَر رئیس اطلاعات و ارتباط عامه، بحیث سخنگوی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری تعیین گردیده است تا به نمایندگی از این اداره پیرامون کارکردها و...