کارشناس تشخیص عوامل فساد دراسناد تقنینی (بانکها، مؤسسات و سکتور خصوصی

 (لایحه وظایف)

عنوان بست   : کارشناس تشخیص عوامل فساد دراسناد تقنینی (بانکها، مؤسسات و سکتور خصوصی)

وزارت و یا اداره  :   اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

موقعیت              :   کابل

بخش               :  ریاست  تدابیر جلوگیری از فساد اداری و ساده سازی پروسه ها

بست                 :   ( 4 )     1 بست

گزارش دهی به   : آمریت تشخیص عوامل فساد در اسناد تقنینی

گزارش گیری از  :   ندارد

کود                  :  (025 09– 90 – 67)

هدف وظیفه:  تشخیص عوامل فساد در اسناد تقنینی و پروسه های کاری دربانکها، مؤسسات و سکتور خصوصی در مطابقت به استراتیژی و اهداف اداره .

 مسؤلیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلانهای کاری ماهوار، ربعوار و سالانه به منظور دستیابی به اهداف پیشبینی شده آمریت
 2. تشخیص و شناسائی  موارد فساد برانگیز درپروسه ها واسناد تقنینی  بانکها، مؤسسات و سکتور خصوصی به منظور از بین بردن ریشه های فساد .
 3. ارائه مشوره های مسلکی به آمر بخش در ایجاد وانکشاف  میکانزم و طرز العملهای کاری تشخیص عوامل فساد درپروسه ها و اسناد تقنینی (بانکها، مؤسسات و سکتور خصوصی) غرض تامین شفافیت در اجراآت.
 4. ارائه پیشنهادات، سفارشات و مشوره های لازم به نهاد های(بانکها، مؤسسات و سکتور خصوصی) به منظور رفع موارد فساد برانگیز درپروسه ها واسناد تقنینی .
 5. تطبیق پروژه های آزمایشی وپیشنهاد تعدیل قوانین در همکاری با انیستیتوت قانون گذاری وزارت عدلیه به منظور رهنمائی و تسریع فعالیتهای (بانکها، مؤسسات و سکتور خصوصی) علیه فساد اداری .
 6. تبادل تجارب کاری با کارشناسان آمریت  به منظور ارتقای سطح کیفیت و بازدهی امور مربوط.
 7. استفاده از نتایج موفق ریسرج کارشناس بخش مطالعات تجارب بین المللی به منظور از بین بردن موانع که باعث زمینه سازی فساد اداری میگردد .
 8. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمر ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره .

تحصیلات ،تجارب ومهارت های لازم :

 • درجه تحصیل :
 • لیسانس حقوق ،شرعیات واقتصاد ،  به درجات تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود.
 • تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)  :
 • حد اقل یک سال تحربه کاری مرتبط به وظیفه .
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
 •  تحلیل ، ارتباطات و استفاده از تکنالوژی معلوماتی.