آمر روابط بین المللی

 (لایحه وظایف)

عنوان وظیفه           : آمر  روابط بین  المللی

وزارت /  اداره        :  اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری .

موقعیت                 : کابل

بخش                    :  ریاست دفتر

بست                    :  (3)

گزارش دهی به       :  رئیس دفتر

گزارش گیری از      :  کارمندان تحت اثر  

کود                     : (07– 01– 90– 67 )

هدف وظیفه:   تأمين ارتباط کاري با وزارت  خارجه  ، کمسيون مستقل اصلاحات اداري وساير مراجع ذيربط  جهت اجراات مربوطه.

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان های کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار و سالانه آمریت روابط بین المللی غرض تثبیت استقامت کاری .تأمين ارتباط وهماهنگي بين رياست  ها  جهت  معرفی کانديدان بورس ها و پروگرام های آموزشی خارج کشور
 2. فراهم آوري تسهیلات تهیه پاسپورت و اخذ ویزه  از سفارت خانه ها به مقام وزارت وساير کارمندان جهت سفر         های رسمی  به داخل و خارج از كشور.
 3. تأمين ارتباط کاري با وزارت امور خارجه  مخصوصاً دفاتر قونسلی غرض اجراات مربوطه .
 4. ارسال گزارش  های ارائه شده از مسافرت هاي رسمي هئيت رهبري و كارمندان ا داره در ختم سفربه اداره امور وکمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی .
 5. هماهنگ ساختن امور کاری با وزارت خارجه  ، کمسيون مستقل اصلاحات اداري وساير مراجع ذيربط جهت      اجراات به موقع .
 6. ارزیابی کیفیت اجراآت کارمندان تحت اثر بمنظور اتخاذ تدابیربعدی ارتقای بازدهی کاری.
 7. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره .

تحصیلات وتجارب ومهارت های کاری :

 • درجه تحصیل :
 • فوق  بکلوریا به درجات تحصیلی بالاتر ترجیح داده  میشود .
  • تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه) :
 • دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .
  • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
 • مهارت های  مفاهمه و ارتباطات، امور اداری واستفاده از کمپیوتر، انترنت و غیره وسایل تکنالوجی معلوماتی