اعلامیه

حادثه تروریستی مؤرخ 21/1/1396 که در اثر آن دو تن از کارکنان مرکز عدلی و قضایی به شهادت رسیدند، نشان می‌دهد که با جدی شدن کار و فعالیت مرکز عدلی و قضایی، باندهای مافیایی و همکاران  تروریست شان هم دست زیر الاشه نه‌ نشسته از قتل و کشتار کارکنانی که وظایف شان را با جدیت و قاطعیت به پیش می‌ برند، هم دریغ نمی‌ورزند.
 اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری در حالی‌که این عمل وحشیانه جنایتکاران را شدیداً تقبیح می‌کند، به خانواده های قربانیان تسلیت و همدردی عمیق خویش را ابراز داشته، از مقامات دولتی و مراجع امنیتی می‌طلبد که  جنایت دیروزی را به مثابه هشدارباش تلقی نموده و در قسمت دفع و طرد این مخاطرات و کشف و دستگیری عاملان حادثه تدابیر لازم وقایوی و مجادلوی را اتخاذ نمایند.
 از جانبی کارکنان این اداره به هموطنان عزیز و به مقامات رهبری دولت اطمینان می‌دهد که علی‌رغم قساوت و دهشت پراگنی دشمنان قانونیت و شفافیت و حکومتداری خوب، وظایف و مکلفیت های قانونی خویش را  در عرصه مبارزه علیه فساد اداری همچون گذشته با قاطعیت و دقت و جدیت لازم به پیش می‌برد.