نشر فهرست اسامی سفراء دولت ج. ا. ا که داریی­های شان را ثبت و به ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری ارسال نموده اند

مورخ 31/4/1396

خبرنامه 7

به اساس نامۀ(16842) مورخ 25/12/1395 ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری و هدایت جلالتمآب رئیس جمهور فهرست نام مقامات عالی رتبۀ دولتی که به تاریخ معین شده، دارایی­شان را ثبت و ارسال داشتند ذیلاً نشر می­شود.

شماره

اسم

وظیفه

اداره دولتی

1

مجنون گلاب

سفیر و نماینده فوق العاده در اردن

وزارت امور خارجه

2

سید محمد امین فاطمی

سفیر افغانستان در جاپان

وزارت امور خارجه

3

عبدالجمیل

سفیر افغانستان در عراق

وزارت امور خارجه

4

عبدالرحیم

سفیر افغانستان در بنگلادیش

"

5

وحید الله

سفیر افغانستان در استرالیا

"

6

عتیق الله یقمور

سفیر افغانستان در مالیزیا

"

7

محمد عیسی

سفیر افغانستان در گرجستان

"

8

جانان موسی­زی

سفیر افغانستان در چین

"

9

نصیر احمد

سفیر افغانستان در ایران

"

10

محمد تقی خلیلی

سفیر افغانستان در آزربایجان

"

11

فضل الرحمن فاضل

سفیر افغانستان در قاهره

"

12

محمد سلیم

سفیر افغانستان در کوریای جنوبی

"

13

محمد گل

سفیر افغانستان در تاجکستان

"

 

ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری به اساس حکم مادۀ 154 قانون اساسی افغانستان، ماده 12 قانون ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری، حکم و فرامین مقام عالی ریاست دولت دارایی­های مقامات عالی رتبه دولتی را ثبت، تدقیق و نشر می­نماید.