پیام تبریکی عید سعید اضحی

بنام خدا ج

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

ادارۀعالی مبارزه علیه فساد اداری

 

 پیام تبریکی عید سعید اضحی

هیأت رهبری و کارمندان ادارۀعالی مبارزه علیه فساد اداری حلول عید سعید اضحی را به حضور جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، معاونین محترم ریاست جمهوری، محترم رئیس اجرائیه، معاونین محترم رئیس اجرائیه، رئیس و اعضای محترم ستره محکمه، شورای ملی، لوی څارنوالی، مردم متدین افغانستان و مسلمان جهان از صمیم قلب تبریک گفته و از بارگاه ایزد متعال صلح، امنیت پایدار و ترقی را در این کشور باستانی و افتخار آفرین استدعا می نماید.

کارکنان این اداره با در نظرداشت قوانین نافذه کشور، نیات خجسته و فرامین جلالتمآب رئیس جمهور و موازین قبول شده ملی و بین المللی تعهد می­سپارد که در جهت تطبیق قانون و به خصوص در مبارزه علیه فساد اداری از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهند ورزید. امید است مردم صبور و مدافع صلح و امنیت افغان تحت رهبری حکومت وحدت ملی در پناه قانون صاحب سعادت، امنیت، صلح و دولت پایدارگردند.

هیأت رهبری و کارمندان این اداره یک بار دیگر به پیشگاه حکومت و مسؤلین قوای تقنینیه، قضائیه، اجرائیه و کافۀ مردم صلح دوست افغانستان تعهد می سپارد که تمام توانمندی ها و تلاش های قانونی خویش را در جهت مبارزه علیه فساد اداری به کار خواهند گرفت.

ومن الله توفیق