تدویر سیمینار آگاهی دهی در امر مبارزه علیه فساد اداری از سوی اداره در ریاست هماهنگی ساحوی غرب جمعیت هلال احمر افغانی مقیم ولایت هرات

 
سیمینار مذکور به تاریخ 6/6/ 96  از سوی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد ادای با اشتراک کارمندان ریاست هماهنگی ساحوی غرب جمعیت هلال احمر افغانی در تالار آن ریاست برگذار گردید.
در سیمینار موضوعات مربوط به آگاهی دهی در امر مبارزه علیه فساد اداری، چگونگی راه های جلوگیری و وقایه از فساد، علل و انگیزه های فساد، پیامد ها و اضرار فساد اداری در جامعه به بحث گرفته شده، روی موضوعات با اشتراک کننده گان تبادل نظر صورت گرفته و دیدگاه ها و نظریات حاضرین در سیمینار به اشتراک گذاشته شد.
در ختم سیمینار به حاضرین پرسش نامه های راجع به چگونگی و نحوه برگزاری سیمینار، موضوع برنامه، روش¬های استفاده از سیمینارها، نقش مردم در امر مبارزه علیه فساد اداری و ارایه پیشنهادات مشخص برای بهتر شدن و پر بار شدن مطالب سیمینار و ارایه راه کارهای لازم توزیع گردید.