اعطای مدال میر مسجدی خان به رییس عمومی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری

اعطای مدال میر مسجدی خان به رییس عمومی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری

بر اساس فرمان شماره(12)، مؤرخ 11/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری، مدال میر مسجدی خان به پاس صداقت، خدمت گزاری و تلاش های خسته­گی نا پذیر در راستای مبارزه علیه فساد اداری، به محترم سید غلام حسین فخری، رییس عمومی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری، اعطا گردید.