کارمندان عالی رتبه دولتی که فورم ثبت دارایی شان را ارسال ننموده اند

کارمندان عالی رتبه دولتی  که  فورم ثبت دارایی شان را ارسال ننموده اند

اداره دولتی

وظیفه

اسم

شماره

ریاست جمهوری

معاون اول

سترجنرال عبدالرشید دوستم

1

ریاست اجراییه

معاون اول

انجنیر محمد خان

2

امنیت ملی

رئیس عمومی

معصوم استانکزی  و معاونین شان

3

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

رئیس

احمد نادر نادری

4

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی

رئیس و کمیشنر بورد تعیینات خدمات ملکی

نجیب الله امین

5

//

کمیشنر بورد تعیینات خدمات ملکی

مقدسه یورش

6

//

کمیشنر بورد تعیینات خدمات ملکی

بریالی هلمندی

7

//

کمیشنر بورد تعیینات خدمات ملکی

میوند رهیاب

8

//

کمیشنر بورد تعیینات خدمات ملکی

سید حشمت الله هاشمی

9

اداره ملی حفاظت محیط زیست

رئیس عمومی

مصطفی ظاهر

13

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

رئیس عمومی

محمد همایون ابو الخیر

14

ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی ها

رئیس عمومی 

دلاور فیضان

15

وزارت فواید عامه

معین

احمد ولی شیرزی

16

اداره ملی حفاظت محیط زیست

معاون مسلکی

غلام محمد ملکیار

17

اداره ملی حفاظت محیط زیست

معاون مالی واداری

محمد واصل بازغ

18

اداره ملی حفاظت محیط زیست

معاون پالسی وپلانگذاری

عبدالولی مدقق

19

وزارت مخابرات

معین تخنیکی

انجینر احمد شاه سادات

20

وزارت مخابرات

معین مالی و اداری

پوهندوی محمد هادی هدایتی

21

وزارت مالیه

معین

خالد پاینده

22

اداره مستقل ارگانهای محل

والی ولایت بلخ

عطامحمد نور

23