تجلیل از برنامه هفته منع خشونت علیه زن در ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری


ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری با همکاری موسسۀ ارتقاء ظرفیت و تعلیمی افغانستان به تاریخ 15 قوس سال 1396 برنامه هفته منع خشونت علیه زن را با حضور داشت محترم سید غلام حسین فخری رئیس عمومی، محترم محمد احرار احرار مشاور حقوقی، روسا و کارمندان ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری و محترم رحیم شیردل معاون، محترمه خالده امیری سخن گو و مشاور حقوقی، نظیفه ستانکزی مشاور حقوقی موسسۀ ارتقاء ظرفیت و تعلیمی افغانستان در تالار اداره تدویر نمود.
برنامه با تلاوت چند از کلام الله مجید آغاز بعداً هریک از مقامات پیرامون راه کار های مؤثر برای کاهش خشونت علیه زنان صحبت نموده و اداره عالی مبارزه ازسوی موسسۀ ارتقاء ظرفیت و تعلیمی افغانستان، مورد قدردانی قرار گرفت.
هدف از تدویر این برنامه، آگاهی دهی و حمایت زنان متضرر در سطح کشور عنوان گردیده که می-توانند با تماس شماره 6464 رایگان و 24 ساعته تماس حاصل نموده راهنمایی حقوقی لازم را از سوی این موسسۀ با در جریان گذاشتن مشکل شان جویا شوند.