اعطای لوح تقدیر به رادیویی آزادی

 

سید غلام حسین فخری رئیس عمومی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری، مسوولین رادیویی آزادی را به پاس اطلاع رسانی و پخش و نشر پیام های فساد زدایی در کشور، تقدیر نمود.

 این برنامه به تاریخ 27 قوس سال 1396 در دفتر ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری انجام یافته و آقای فخری هم­چنان با اعطای این لوح تقدیر، همکاری­های دوامدار رادیویی آزادی را در راستای پوشش پروسۀ مبارزه علیه فساد اداری و روشن­سازی اذهان عامه در امر مبارزه علیه فساد اداری خواستار شد.