زندگی نامه رئیس دفتر

زندگینامه عبدالقوی غیوری رئیس دفتر  ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری

محترم عبدالقوی غیوری فرزند عبدالغیور در سال 1367 خورشیدی در ولایت بغلان ولسوالی خوست متولد، تحصیلات ابتدایی و لیسه را در لیسۀ خاتم­الانبیاء ولایت بغلان به پایان رسانید، در سال 1388 شامل دانشکده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی گردیده و در سال 1391 از رشته اداری و  دیپلوماسی به درجه لیسانس فارغ­ گردید. موصوف در سال 1392 از طریق رقابت آزاد به حیث مدیر اجرائیوی ریاست دفتر ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری مقرر گردیده و در سال 1393 دوباره از طریق رقابت آزاد به حیث کارشناس سکتور مصئونیت اجتماعی در نهاد­های دولتی، ریاست نظارت و بررسی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری ایفای وظیفه نموده است. سپس در سال 1394 به حیث کارشناس تدقیق و انسجام دارایی­ها در ریاست ثبت و رسیدگی به دارایی­های مقامات عالی رتبه دولتی، ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری، تقرر حاصل و ایفای وظیفه نموده است.

آقای غیوری در سال 1395 به اساس رقابت آزاد و حکم شماره 4111 مورخ 3/12/1395 خورشیدی مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث رئیس رفتر ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری تعیین گردیده­اند.