نشر مجدد دارائی ها

شماره اسم تخلص وظیفه
1 حامد کرزی محترم جلالتماب حامد كرزي رييس جمهور اسبق
2 کریم خلیلی محترم محمد كريم خليلي معاون دوم رييس جمهور اسبق
3 داوود علی نجفی محترم داود علي نجفي وزير پيشين وزارت ترانسپورت و هوانوردي
4 سید مخدوم رهین محترم سيد مخدوم رهين وزير پيشين وزارت اطلاعات و فرهنگ
5 عبدالهادی ارغندیوال محترم عبدالهادي ارغنديوال وزير پيشين وزارت اقتصاد
6 جماهیر انوری محترم جماهير انوري وزیر پیشین وزارت امور مهاجرین
7 نجیب الله اوژن محترم نجیب الله اوژن وزیر پیشن وزارت فواید عامه
8 ثریا دلیل محترمه ثريا دليل وزیر پیشی وزارت صحت عامه
9 احمدضیاء  مسعود محترم احمدضیاء مسعود نماينده فوق العاده رييس جمهور درامور اصلاحات و  حكومت داري خوب
10 داکترعبدالله  عبدالله  محترم داکترعبدالله عبدالله رييس اجراييه ج ا ا
11 سرور دانش محترم سرور دانش معاون دوم رياست جمهوری
12 سید حسین  عالمی بلخی محترم سیدحسین عالمی بلخی وزير وزارت امور مهاجرين
13 سید یوسف  حلیم  محترم سیدیوسف حليم رييس ستره محكمه ج ا ا
14 صلاح الدین  ربانی محترم صلاح الدین ربانی وزير وزارت امور خارجه
15 فیروزالدین  فیروز  محترم فيرزو الدين فيروز وزير وزارت صحت عامه
16 فیض محمد عثمانی محترم فیض محمدعثمانی وزير وزارت حج و اوقاف
17 محمد اشرف  غنی  محترم محمد اشرف غني رييس جمهور جمهوري اسلامي افغانستان
18 سلامت  عظیمی محترمه سلامت عظیمی وزير وزارت مواد مخدر