نشر دارایی ها

شماره اسم تخلص وظیفه
1 محمد اشرف غنی رئیس جمهور
2 سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور
3 عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه
4 احمد ضیاء مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب
5 سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه
6 نور الحق علومی وزیر امور داخله
7 سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کننده گان
8 صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه
9 فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد حج و اوقاف
10 فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه
11 دلبر نظری نظری وزیر امور زنان
12 فریده مومند وزیر تحصیلات عالی
13 عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ
14 اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف
15 سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر
16 عبدالبصیر انور وزیر عدلیه
17 محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت و هوانوردی
18 عبدالرزاق وحيدی وزير مخابرات
19 اکلیل حکیمی وزیر مالیه
20 عبدالستار مراد وزیر اقتصاد
21 نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی
22 اسدالله ضمیر وزیر زراعت و آبیاری
23 سید سعادت نادری وزیر امور شهر سازی
24 علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب
25 غلام نبی فراهی وزیر دولت در امور پارلمانی
26 محمد همایون رسا وزیر تجارت و صنایع
27 نصیر احمد درانی وزیر ن انکشاف دهات
28 محمود بلیغ وزیر فواید عامه
29 محمد گلاب منگل وزیر امور سرحدات، اقوام  و قبایل
30 داود شاه صبا وزير  معادن و پطروليم
31 محمد قربان حقجو رئیس عمومی اداره ایسا
32 خلیل الله صدیق رئیس عمومی د افغانستان بانک
33 پوهندوي عبدالقادر عدالت خوا عضو شوراي عالي ستره محكمه
34 دين محمد گران عضو شوراي عالي ستره محكمه
35 براتعلي متين عضو شوراي عالي ستره محكمه
36 محمد فرید حمیدی لوي څارنوال جمهوري اسلامي افغانستان
37 تاج محمد جاهد وزير امور داخله
38 حاجی محمد محقق  معاون دوم ریاست اجرایه
39 جواد پیکار  رئیس عمومی اداره مستقل اراضی افغانستان
40 سيده مژگان مصطفوي  معين امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ
41 عبدالسلام رحیمی  رييس اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران
42 كمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و معين امور جوانان
43 محمد يونس مقيم  شاروال ولايت بلخ
44 داکترعالمه   معین امورپناهنده گان
45 محمد نادر يما معين پاليسي و تخنيكي ارگانهاي محلي
46 دکتور رنگین دادفر سپنتا مشاور پیشین شورای امنيت
47 محمد اكرم خپلواك نماينده خاص رييس جمهور اسلامي افغانستان
48 سيد فيصل حسيني معين مالي واداري وزارت مواد مخدر
49 عبدالحی نظیفی رئیس عمومی اتومی انرژی
50 فضل الرحمن خالد معاون انرزي اتمي
51 محمد داود شريفي رييس عمومي د اريانا افغان هوايي شركت
52 محمد عالم اراده معاون اداره مستقل اراضي زمين
53 ويس احمد برمك وزير دولت در اموري رسيده گي با حواد
54 عبدالله حبیبی وزير وزارت دفاع ملي
55 محمد زمان سنگری عضو شوراي عالي ستره محكمه
56 جاويد احمد قايم   معين پاليسي و هماهنگي وزارت مواد مخدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درج ویب سایت: صمیم شمس