خبر پاڼه

گرانو هیوادوالو
د افغانستان د ولسی جرګي ۱۳۹۶/۱/۱۴ په عمومی غونده کي،   د اداري فساد سره د مبارزه عالی اراده او د اداری فساد سره د مبارزي د قانون د ۱۲ مادي  په  اړوند  د ښاغلو وکیلانو  اړهرخیز خبری وشوي، نو له دي کبله  اړینه ده چي دغه اندونه ګرانو هیوادوالو ته د  عامه پوهاوي لپاره ورسول شي.
لومړی ماده:
  دا قانون،  د افغانستان د اساسی قانون د ۷ مادي ، ۷۵مادي د ۳ برخی ،  د ۱۴۲ مادي په بڼسټ  او  د  اداري فساد سره د مبارزي د  نړیوالو میثاقونو په پام کي نیولو سره  د چارو د ښه سمون  لپاره د فساد سره د مبارزي د  تګ لاری د پلي کیدو  لپاره رامنځ ته شوي دي.
د اداری فساد سره د مبارزي د عالی اداري قانوني او حقوقي د جوړښت بڼسټونه
دولسمه ماده:
1-    له اداری فساد سره د مبارزي عالي اداره د اساسي قانون د  ۱۵۴ مادي په حکم  د لوړ پوړو چارواکو شتمنی ثبت، کره کتنه او خپور وي.
2-    اداری فساد سره د مبارزي عالی اداره اړ دي چي د ملي شورا غړي، ولایتي او د ولسوالیو شوراګانو غړي ، د مرستیال وزیرانو، عمومی ریسان،  د خپلواکو ادارو ریسان، سفیران، والیان، ښاروالان او مرستیالاني، قاضیان، څارنوالان، د ملی دفاع او کورنیو چارو وزارتو ارشد منسوبان، ولسوالان، د دوهم رتبي مامورین او د هغه پورته  او د مالي، حسابی او تدارکاتي مارمورینو شتمني له دندي نه مخکي  هر کال ثبت، کره کتنه او د اړتیا په وخت کي خپور کړي.
 زمونږ له پامه  د دي  اداره  شتون  بشپر قانوني دي.  او د اداری فساد سره د مبارزي د عالي اداري د قانون د ۱۲ مادي پر حکم چي د ولسي جرګی د ښاغلو  غړو شتمني ثبت ته اړین کړي دي، نو له دي کبله د اساسی قانون د حکم او د نورو قوانینو، همدارنګه  د اسلام د غوره شریعت او د خلکو د حقه غوښتونو او نړیوالي ټولني  په ټکر کي نه بلل کیږي. او د هیڅ وکړي، مرجعی او چارواکو لپاره  چي  قانوني او ړوڼ ژوند لري  ځانګري ستونزي  نه رامنځ ته کوي.